ÉPÍTÉSZET

Épitészeti tervezés és mérnöki szolgáltatás
Hogyan támogat? Milyen tudás birtokosa az építész? Mi a szerepe?

Kik Vagyunk?

Tanácsadó és szolga

A megrendelő határozott igényeit fürkészve, apró jeleire rezonálva, gondolatait, legrejtettebb vágyait, álmait kitalálva robotoló szolgaként megvalósítja, megmutatja az utat a megvalósításhoz. A megrendelő vágyait felszínre hozza, időhiányát pótolja, bizonytalan lépéseit jó irányba terelő bizalmas tanácsadó, gondolatolvasó, jós, aki a feladatot társadalmi lelkiismerettel, jogi, műszaki, gazdasági jártassággal és a művész esztétikai érzékével helyes úton vezeti.

Művész és mérnök

Az idő, tér, tömeg, anyag, szín, forma, fény, árnyék alakítására képes, érzékeny, apró különbségek észlelésére képes művész, aki a környezete esztétikai érzékét hivatott fejleszteni. Kreativitásával, tapasztalatával támogatja, néha tanítja, olykor szórakoztatja a megrendelőt, és a tervezett épület használóit. Lehetőséget teremt a különböző művészeti ágak bevonására a környezet alakításába. A korábbi generációk tapasztalatait alkalmazni képes mérnök, aki a szakági tervezők, társművészek munkáját koordinálja, társszerzőkkel együttműködve a különböző tudományágak legújabb eredményeit használja, a különböző ágazatok tudását, fejlesztéseit ötvözi. A korábbi generációk tudásának birtokosa: a régmúlt korok építészeti stílusai, a tervezési terület hagyományai, előző építész generáció öröksége, társadalmi szokásjogok, ökölszabályok. Gyorsabban fejlődő, változó művészeti ágak: film, divat, zene, ipari formatervezés irányzataiban a jövő fürkésze.

Katona és patrióta

A gazdasági területért szavakkal, vonalakkal, mint puskagolyóval az érintettek érdekbarikádjain harcot vívó ingatlanpiaci katona. Kora gazdasági, társadalmi, kulturális, politikai viszonyait, környezetét térben leképezve anyagba önti. Az általa teremtett életkörnyezettel az emberek életvitelét, hétköznapjait meghatározza. A társadalmat és az egyes személyek életét formálja, közösséget, életformát teremt. Kutatja az új élményeket, érzéseket, és ezt továbbítja. A peremfeltételek rögzítésével megszabja, hogy mit, hogyan és hol fognak csinálni az emberek: születni, élni, dolgozni, halni, utazni, sportolni, társas életet élni

Projektjeink